News

Eefde Waterkracht kiest Landustrie!

Datum:

06/06/2018

Categorie:

Waterkracht

Lokatie:

Eefde

Na maandenlang onderzoek naar debiet, verval, eisen en voorwaarden, kwam de werkgroep Waterkracht tot een keuze van de techniek. Vervolgens werd, na een intensief offerte-traject, voor een fabrikant gekozen. Binnenkort wordt een intentie-verklaring gesloten met Landustrie uit Sneek. Dit bedrijf zal de turbine bouwen die lijkt op een enorme, langzaam draaiende ‘wokkel’.

Nieuwe fase

Voordat met de bouw kan worden begonnen, moet nog meer werk worden verzet. De turbine komt op grond van Rijks Waterstaat (RWS), reden waarom met RWS het zgn. opstalrecht moet worden geregeld. Er moet een aansluiting komen op een grote netwerkkabel voor elektriciteit. Er moeten vergunningen worden aangevraagd. Het waterschap stelt bovendien als voorwaarde dat de visveiligheid bij Eefde door middel van onderzoek gegarandeerd moet kunnen worden; de vissterfte mag hier niet hoger zijn dan 2,4 %.

Hoe werkt de ‘wokkel’?

De overstortmogelijkheid van de nog te realiseren waterkrachtturbine in de Berkel, naast de sluizen in Eefde. Bij een te groot aanbod van water, kan deze klep open worden gezet. Normaal gesproken blijft hij dicht. Het water van de Berkel valt bovenop de ‘wokkel’, waardoor deze langzaam begint te draaien. De draaiende beweging wordt omgezet in elektriciteit. De wokkel is zo groot en draait zo langzaam, dat ze niet tot nauwelijks visschade zal veroorzaken.

Watercertificaten

Het komende jaar zullen gerichte acties worden gehouden om watercertificaten te verkopen aan de inwoners van Gorssel, Eefde, Joppe, Harfsen en Almen (vanwege postcoderegeling) voor de financiering van de waterkrachtcentrale. De werkgroep is optimistisch gestemd: van zulke mooie, goed doortimmerde plannen moét een mens wel warm worden. Je eigen energie uit de Berkel, zelfs met rendement. Hoe mooi is dat!

Solar Systems over Railway Lines

Europe’s Energy Point B.V. designed (and patented internationnaly) the Solar System over Railway Lines.

See the information folder: Solar Systems over Railway Lines