Artikelen – titels

Artikelen in tijdschriften verzorgd door Hans Hof,  al dan niet samen met anderen
 stand van zaken 23 mei 2011

 2007

Artikel in vaktijdshrift

The EWEA Conference, 7 and 8 November 2006, Large Scale Integration of Wind Energy

WindTech International, maart 2007

 2006

Artikel in vaktijdschrift

Product Survey on Small Inverters

WindTech International, juni 2006

Artikel in vaktijdschrift

Product Survey on Large Inverters

WindTech International, maart 2006

2005

artikel samen met John Susebeek

Nieuw energiesysteem biedt ondernemers vele voordelen

Europese Unie stimuleert waterstofeconomie

Nieuwsblad van MKB Deventer,  Nr 20 , oktober 2005

 artikel van Pim Leltz, citaat

Waterstofwoonwijk in Arnhem,

Energieconsulent, Nr 5, Augustus 2005, pagina’s 1-3

2004

artikel

Laatste loodjes voor Europese warmte-kracht-richtlijn

Energie Beurs Bulletin, Jaargang 8, Nummer 2, Februari 2004, pagina 3

2003

artikel in vaktijdschrift

With Combined heat and Power to reach Kyoto

Fernwärme International, Frankfurt, Duitsland, Juni 2003

2001

artikel gepresenteerd op congres

The Certification Approach of The Netherlands

Encouraging Fuel Saving Generation Technology

Euroheat & Power, Heft 5, 2001, Frankfurt, pages 37-41

artikel in vaktijdschrift

Report of the Study Committee for Ecology

Yearbook Euroheat & Power, 2001, pages 54-55

 artikel gepresenteerd op congres

CO2 emission reduction by District Heating and Combined Heat and Power in the different Western and Eastern European countries

in relation to the Kyoto targets

Conference of Euroheat & Power, 25 May 2000, Prague, Czech Republic

2000

artikel gepresenteerd op een sympsium

CO2 reduction potential of district heating and combined heat and power in Europe

Energy Symposium “The opportunities for district heating in Central Europe”

Timisoara, Rumenia, 5 October 2000

1999

 artikel gepresenteerd op congres

Competitive District Heating in The Netherlands

The European Week for CHP and District Heating & Cooling

25 October 1999, Helsinki, Finland
artikel gepresenteerd op congres

CO2 emission reduction by District Heating and Combined heat and Power in the different Western and Eastern European Countries

The European Week for CHP and District Heating & Cooling

25 October 1999, Helsinki, Finland

artikel gespreseerd op seminar

CO2 emission reduction by District Heating and Combined heat and Power in the different Western and Eastern European Countries

East-West Exchange of District Heating Managers

Cogas, Almelo, 10 november 1999

artikel gepresenteerd op seminar

District Heating in The Netherlands

East-West Exchange of District Heating Managers

Cogas, Almelo, 10 november 1999

1998

artikel samen met Frank Zegers

Field test of heat-fed washing machines and laundry dryes

Ferwarme International, FWI, Nummer 3, 1998,  Frankfurt, Duitsland, pagina’s 57-58

1996

artikel in vaktijdschrijft

Recent Developments in the Field of Cogeneration and District Heating in The Netherlands

Euroheat & Power, Nr 10, 1996, Frankfurt, Duitsland, pagina 551

1995

artikel gepresenteerd op congres

The new Dutch approach of Cogeneration and District Heating to reduce CO2 and other emissions,

UNICHAL congress, Stockholm, 14 juni 1995

artikel naar aanleiding van een uitvinding

The district heating kitchen

Juni, 1995

artikel samen met Huub Stroeken

District Heating developments in The  Netherlands

Caddet Energy Effiiciency Newsletter, Nr 3, 1995, pages 13-15

1994

Artikel gepresenteerd op een seminar

Warmtemarktperpectieven

AEC, Zeist, 27 januari 1994

artikel gespresenteerd op een seminar

Milieu en rendementsaspecten van de warmtevoorziening,

Seminarie Stadsverwarming, Gent, België, 24 juni 1993

Verschenen in blad  Energie en Milieu, Belgie, Nr 3, Jg 10, mei/juni, 1994,

pagina;’s 87-90

artikel gepresenteerd op een congres

Energieoptimalisatie, wat levert het op?

Den Haag, Zwolle, Den Bosch, oktober / november 1994.

artikel samen met Pieter van der Ploeg

WK-op maat: Energiebeparing met mate?

Gas, december 1994, pagina 638 – 639.

artikel samen met Pieter van der Ploeg

WK-op maat: Energiebeparing met mate?

Duurzame Energie, december 1994, pagina 45 – 46.

1993

artikel gespresenteerd op een seminar

Koudeleveringen vanuit warmtenetten

Zeist, AEC Seminar, 12 Februari 1993

 artikel gespresenteerd op een seminar

Using district heating networks for cooling

Zeist, AEC Seminar, 12 Februari 1993

artikel gepresenteerd op een seminar

Milieuaspecten van warmtedistributie

Zeist, AEC-Seminar, 12 Februari 1993

artikel in vaktijdschrift

Koelen met stadsverwarming.

Energie- en Milieuspectrum, Nummer 1, 1993,  pagina’s 22-24

 1992

artikel samen met Daan Dijk

De brugfunctie van warmtekrachtkoppeling.

Energietechniek, Nr.3 , maart, Arnhem, pagina’s 174 – 181

 artikel samen met Daan Dijk

Umweltaspekte der Kraft-Warme Kopplung integral betrachtet

Fernwarme International, FWI, Jg 21 (1992), Frankfurt, Duitsland,

Heft 4/5, pagina 189-194

artikel samen met Daan Dijk

Milieuaspecten integraal bekeken

WKKKroniek, Januari 1992, Nummer 16, pagina 13 en 14

artikel, samen met Daan Dijk

Positie van wkk in de energievoorziening

De Ingenieur, Nr 2, 1992, pagina’s 14-19

1991

artikel gepresenteerd op congres

Environmental aspects of district heating in the  Netherlands.

25ste UNICHAL congres, Budapest, report nr. 1.31., 4 – 6 juni 1991

artikel in vaktijdschrift

Historische Uebersicht Fernheizung in die Niederlande.

Fernwaerme International, Jg 19, Heft 5/6, Frankfurt, pagina’s 351 –355, mei/juni 1991

artikel in vaktijdschrift naar aanleiding van een congres

Stadsverwarmingscongres in teken van Oost-Europa.

Energie en Milieutechnologie. oktober 1991

artikel samen met Daan Dijk

Milieuaspecten warmte/kracht integraal bekeken.

De Ingenieur. Oktober 1991

artikel in vaktijdschrift naar aanleiding van een congres

In Oost-Europa stadsverwarming meer gangbaar dan in westen

Energie- en Mileutechnologie, Nummer 10, October 1991,  pagina’s 28-31

artikel vaktijdschrift naar aanleiding van een congres

UNICHAL’s District Heating Congress Highlights

Challenge and Opportunities in Eastern Europe

District Heating van Cooling,  Third Quarter 1991, USA, pages 30-33

1990

artikel in vaktijdschrift, door collega-secretaris Niek Geelhoed

Het milieuactieplan van de energiedistributiesector

leden Stuurgroep MAP

Blad Gas,   juni 1990,  pagina’s 264 – 275

artikel in vaktijdshrift

Vergelijking van milieueffecten van windenergie en WK-koppeling.

Elektrotechniek, Jg 68, Arnhem, pagina’s 482 – 483. Mei 1990

1989

artikel samen met Han van Duuren

Vergelijking van de milieuaspecten van drie energieverzorgingsopties voor het verwarmen van woningen.

Elektrotechniek, Jg 67, Nr 10 , October 1989, pagina’s 893 – 898

artikel gepresenteerd op congres

Vergleich der Umweltaspekte zweier Energieversorgungs moeglichkeiten fuehr das Heizen von Wohnungen.

World Energy Conference, Wenen. 12 Juni 1989

artikel gepresenteerd op congres

Comparason sur le plan de l’environment entre deux options for fourniture d’energy

World Energy Conference, Wenen. 12 Juni 1989

artikel gepresenteerd op congres

A comparison of the environmental aspects of two energy supply options for the heating of dwellings

World Energy Conference, Wenen. 12 Juni 1989

artikel samen met Jaap van der Vlies

Elektriciteitsvoorziening in Soedan; huidige praktijk en ontwikkelingsperspectief in een ontwikkelingsland.

Elektrotechniek, Jg 67, Arnhem, pagina’s 501 – 507. Juni 1989

artikel gebaseerd op uitgevoerd werk

Een miljoen ton minder kooldioxide (CO2) bij stadsverwarming

Elektrotechniek 67, Augustus 1989, bladzijden 737 – 738

 artikel gebaseerd op uitgevoerd werk

Kema: stadsverwarming beperkt emissies kooldioxide

PT/Aktueel,  Nr 31/32, Augustus 1989

artikelenreeks samen met Jaap van der Vlies

Electricity Supply in Eastern Sudan.

Sudan Energy News, Volume 6, No 1, 2 and 3. National Energy Administration of Sudan, Ministry of Energy and Mining, Khartoum, Soedan, Maart, Juni en September 1989

artikel in vaktijdschrift

Vergelijking van de milieuaspecten van twee energieverzorgingsopties voor het verwarmen van woningen.

Elektrotechniek, Jaargang 67, Arnhem, Nr 10, oktober 1989, pagina’s 893-898

1986

artikel in vaktijdschrift

Toepassingsaspekten van methanol als brandstof voor gasturbines en stoomketels.

Elektrotechniek, Jg 64, pagina’s 63 – 69, Arnhem. Januari 1986

1984

artikel in vaktijdschrift

Milieuhygiënische consequenties van stadsverwarming.

Elektrotechniek, Jg 62, Arnhem, pagina’s 595- 603. Juli 1984

1983

artikel in vaktijdschrift

Environmental effect of increasing the amount of district heating in The Netherlands.

KEMA Scientific & Technical reports, Arnhem. Jg 1, Nr 5, pages 55 – 65,