Boeken – titels

Boeken – titels

Boeken en boekbesprekingen, besprekingen van website en van CD-rom

verzorgd door Hans Hof, al dan niet samen met anderen

stand van zaken 23 mei 2011

2008

hoofdstuk in lesboek, samen met andere auteurs

Inkoop van energie

ISBN 978 901 212 8865

Jaaruitgave 2008, SDU Uitgevers, Den Haag

2007

bespreking

Review Website and CD rom “Wind Energy. Technology and Planning”

WindTech International, januari/februari 2007

2006

boekbespreking

Review Book “Energy Storage. A Nontechnical Guide”

WindTech International, april/mei 2006

boekbespreking

Wind Energy International 2005/2006,

Windtech International, januari/februari 2006

2003

Hoofdstuk in boek, samen met Hein Bert Schurink, Janneke van Maanen, Kees van Merwijk en Martin Zwetsloot

District Heating and District Cooling, Combined Heat and Power and Cooling in The Netherlands

District Heat in Europe, Country by Country- 2003 Survey of Euroheat and Power,  Brussel, Belgie, 2003

1989

hoofdstuk in boek, samen met Jan Wardenaar

Advanced Combined Steam and Gas Turbine Cycles for District Heating and Industrial Application.

1989: R2

IEA, District Heating Production Technologies. Parijs, Mei 1989

ISBN 90-9002876-5

hoofdstuk in boek, samen met Wim van der Veen

Advanced Gas Engines Cycles for District heating and Industrial Application.

1989: R2

IEA, District Heating Production Technologies.  Parijs, Mei 1989

ISBN 90-9002876-5

hoofdstuk in boek

Advanced Natural Gas Fired Cycles for District Heating and Industrial Application. An Overview.

1989: R2

IEA, District Heating Production Technologies. Parijs, Mei 1989

ISBN 90-9002876-5