Eervolle vermeldingen

Duurzaamheidsspeldje

Hans Hof, de man achter het plan om zonnepanelen boven het spoor aan te brengen om zo onder meer aanliggende wijken van energie te kunnen voorzien, is door de Stedendriehoek beloond voor dit en andere duurzaamheidsinitiatieven.

Burgemeester Heidema van de gemeente Deventer speldde hem, namens zeven gemeenten, op 25 september 2010 een ‘duurzaamheidsspeldje’ op zijn revers. “Een leuke opsteker voor mijn bedrijf”, zegt Hof, directeur/eigenaar van Europe’s Energy Point in Eefde.

Nominatie project Mooi Nederland

De studie naar energieke landschappen is genomineerd voor de Publieksprijs van Mooi Nederland.

Van de 176 inzendingen voor Mooi Nederland 2010 werden 60 projecten genomineerd en uiteindelijk 32 projecten met subsidie gehonoreerd.

Van deze 32 gehonoreerde projecten is bij de Pulbieksprijs het project “Energieke Intregratie Stad en Landschap” op detweede plaats geeindigd.

De partijen, Advies en Ingenieursburo Advin uit Oss, Bosbouwkundig adviesbureau Borgman Beheer Advies te Schalkhaar, Europe’s Energy Point te Eefde en de Stichting Face the Future te Rotterdam wisten met hun ideeën op 4 november van dit jaar een subsidie binnen te halen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de “energieke integratie van stad en landschap” in het kader van de tender Mooi Nederland 2010. Partijen wisten de jury ervan te overtuigen dat zij een innovatief en duurzaam idee in handen hebben voor de toekomstige aanpak van stadsrandproblematiek.

Energieproducerende woonwijken

De initiatiefnemers ergeren zich al jaren aan de onaangepaste wijze waarop in de afgelopen decennia is omgegaan met nieuwbouwwijken en de wijze waarop deze botsen met het aangrenzend landschap. In een haalbaarheidsstudie willen initiatiefnemers met de gemeente Zutphen onderzoek doen naar het ontwikkelen van recreatief aantrekkelijke energiebossen (bossen waaruit hout geoogst wordt als biomassa voor de opwekking van energie) in combinatie met innovatieve bouwvormen, zoals half verdiepte woningen met koele slaapvertrekken onder de grond.

Het resultaat van deze studie wordt een model voor toekomstige stadsranden waarin jong energiebos en halfverdiepte woonwijken tot een aantrekkelijk, integraal en samenhangend geheel worden gebracht. Initiatiefnemers zullen samen met de gemeente Zutphen dit model onderzoeken voor toekomstige bouwlocaties zoals Leesten Oost en de IJsselsprong.

Het jonge energiebos zal een recreatief aantrekkelijk uitloopgebied voor de stad vormen en bijdragen aan een landschappelijk aantrekkelijke en duurzame overgang tussen stad en landschap.

Door de nieuwe manier van bouwen (ondermeer half verdiept) zal het landschap letterlijk met de stad verweven kunnen worden. Het landschap schuift als het ware over de stad heen. Eerste voorzichtige berekeningen laten zien dat het mogelijk moet zijn om op deze manier woonwijken te ontwikkelen die een grote bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Deze wijken zijn niet eens meer energieneutraal maar leveren zelfs energie op voor de aangrenzende stad! Deze nieuwe manier van bouwen in relatie tot het omliggend landschap is niet alleen duurzaam maar draagt volop bij aan de klimaatdoelstellingen die Nederlandse gemeenten zoals Zutphen zichzelf hebben opgelegd.

Nominatie voor de MVO Award van de Kamer van Koophandel

Europe’s Energy Point BV is genomineerd door de MVO Award 2010 van de Kamer van Koophandel.

De Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  Award is ingesteld door de Kamer van Koophandel.

Europe’s Energy Point BV in de Top 100 van de meest innovatieve ondernemingen in het MKB in Nederland

In de Top 100 van de meest innovatieve bedrijven in het MKB in Nederland staat Europe’s Energy Point op de 11e plaats.

Syntens
BIZ