The CHaP’s

  • CHaP-ters
  • ChaP-red
  • CHaP-man (later)
  • CHaP-per (later)
  • CHaP-net (later)

  Wat is CHaP-ters?
  Combined Heat and Power TransEuropean Energy Reviewing System

  • CHaP-ters is een uniek systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van een warmte-kracht-installatie.
  • CHaP-ters werkt vooral op Europees niveau, maar werkt ook, op verzoek, op elke nationale of regionale schaal: in alle landen van de Europese Unie.

  Wat is CHaP-red?
  Combined Heat and Power CO2 Reduction model.

  CHaP-Red is een geavanceerd computerprogramma dat de CO2 reductie effecten van warmtekracht of van andere vormen van energieconversie kan bepalen.

  Het model kan de effecten van verschillende scenario’s berekenen en geeft de CO2 redcutie resultaten van wkk op verschillende niveau’s:

  • voor een wkk-project
  • voor een dorp of stad of een deel er van
  • voor een gemeente
  • voor een regio
  • voor een land als geheel
  • voor twee of meer landen samen.

  In het model zitten de CO2 emissies van elektriciteitscentrales en ketels voor de verschillende brandstofsoorten. Allerlei vormen van energieconversie-systemen kunnen met het model worden doorgerekend.

  Het model bevat zeer veel gegevens van de energiesituatie van verschillende steden en van verschillende landen.