Advies en Projecten

 • strategische energie-planning
 • beleidsstudies en beleidsontwikkeling
 • milieustudies en milieuplanning
 • innovatiesondersteuning bij investeringsbeslissingen
 • afwegingen van energie-opties op individueel of groepsniveau
 • technisch/economische haalbaarheidstudies en projecten
 • marktverkenningen energie en milieu
 • ontwikkeling lange termijn visies
 • energetische en financiĆ«le analyses
 • strategische en milieuplanning
 • evaluatie van energie-opties
 • technisch/economische studies
 • creeren van beter inzicht in de positie in de energiemarkt
 • marktverkenningen
 • ontwikkeling van langere termijn visies
 • ontwikkelen van energievisies
 • projectadviezen
 • realisatie van projecten
 • kwaliteitsbewaking
 • inbedrijfstelling van productiecapaciteit en van distributie-sytemen
 • workshops en lezingen
 • uitdragen van standpunten en visies
 • organiseren van themadagen
 • lobbyen
 • verwerving subsidies en leningen
 • verzorgen van cursussen
 • contra-expertises