Disciplines en vaardigheden

De volgende vaardigheden zijn beschikbaar in Europa’s Energy Point:

  • economie
  • technieken
  • thermodynamica
  • milieu
  • innovaties
  • marktkennis
  • project management
  • programmamanagement