Innovaties

Europe’s Energy Point werkt continue aan innovaties.
Voorbeelden zijn:

  • de waterstofeconomie, en vooral daarbinnen de integratieve energiesysteemconcepten
  • twee innovaties die binnen Innovateam worden ontwikkeld (octrooi gerelateerd)
  • de opslag van windenergie-elektriciteit voor piekaanbodmomenten en optimale matching met de vraagmomenten
  • verdere ontwikkeling en toepassing van de restwarmte aangedreven wasmachine en de restwarmte aangedreven wasdroger
  • een Innovatieprodukt dat samen met een bedrijf in Kampen wordt ontwikkeld (octrooi-gerelateerd)
  • de ontwikkelling van geavanceerde software voor de technische-economische beeoordeling van energieprojecten en innovatieprojecten