Zonnepanelen boven spoorlijnen

Nieuws

Zonnepanelen boven de spoorlijnen

Zie ook voor het recente nieuws over ZonneSpoor2 

bij de button Nieuws over ZonneSpoor van 14 mei 2012

Zonnepanelen spoor perspectiefDuurzaamheidspotentieel

Als het lukt in heel Nederland om de ca 2.800 km spoor te overkappen met zonnepanelen dan zijn daarmee zijn 2 miljoen huishoudens van zonne-elektriciteit te voorzien. Dit is gelijk aan de elektriciteitsopwekking van ca 400 windmolens van minimaal 100 meter hoog per stuk. Dit is ook gelijk aan 230% van het eigen elektriciteitsverbruik van de spoorwegen. Men houdt op jaarbasis dus 130% over voor levering aan naastgelegen industrieën, kantoren, woningen en andere elektriciteitsvragers.

Idee, ontwerp en copy-right

Idee, ontwerp, uitwerking en patenten: © Europe’s Energy Point, Eefde.

Visualisaties alleen over te nemen met vermelding van: “Idee, ontwerp en octrooien: Europe’s Energy Point. Artist views: getekend door BM’Concepting in opdracht van Europe’s Energy Point”.

De verdere voordelen

  • goed voor het milieu, draagt bij aan milieudoelstelling van de overheid, in een keer een grote klap, draagt bij aan het groene imago van spoorwegen, van investeerders en andere betrokkenen
  • minder horizonvervuiling zoals bij windmolens
  • spoorlijnen liggen op de volle zon, daardoor veel effectiever en goedkoper dan zonnepanelen op de daken van huizen en van gebouwen, strak werk, snel meters maken
  • fraaie vormgeving door inschakeling landschaps- en stadsarchitecten
  • minder bladeren en sneeuw en regen op de rails, daardoor ook levensduurverlenging van de rails en de wissels en de treinen
  • regenwateropvangmogelijkheden voor schoonmaken treinen, toiletspoelingen en levering van water aan anderen
  • mogelijkheid voor geluidsstillere spoorwegen, treinen
  • geen grote elektriciteitscentrales nodig voor deze opwekking, geen fossiele bronnen nodig
  • veel werkgelegenheid:bij aanleg ca 76.000 mensjaren en ca 1.200 mensjaren per jaar aan onderhoud.