Management

Directeur Johann J. (Hans) Hof

Achtergrond
Het hebben van een geavanceerde graad op het gebied van elektriciteit en warmte techniek Hans heeft gewerkt in de sector energie voor meer dan 33 jaar: in de aardgassector als projectmanager, in de elektriciteit en warmte sector als senior macht ingenieur, in de energiedistributie sector (gas, elektriciteit, stadsverwarming, warmtekrachtkoppeling en nieuwe energie technologie voor de omzetting) als onderzoek en ontwikkeling programma manager en als beleidsmaker. Hij was betrokken bij de haalbaarheidsfase, de engineering-fase en de ingebruikname van een aantal stadsverwarming projecten en andere energie-conversie technologie projecten in Nederland en in het buitenland.

Beleidsmedewerker
Hij was sinds 1989 beleidsmedewerker bij EnergieNed, de vereniging van alle energiebedrijven in Nederland (gas, elektriciteit en stadsverwarming). Hij was verantwoordelijk voor stadsverwarming of koeling en voor warmtekrachtkoppeling. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle beleidsaspecten omgaan met stadsverwarming en gecombineerde warmte en elektriciteit in Nederland.

Actief in de werkgroep voor en commissies
Hans heeft gewerkt in diverse stuurgroepen en werkgroepen voor de ontwikkeling, de uitvoering en monitoring van het Plan Milieubeleid van de Energy distributiesector. Hij is geweest en nog steeds is lid van diverse nationale en internationale werkgroepen en commissies op het gebied van Nieuwe Energie Conversie Technieken, warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming of koeling. Op dit moment is hij secretaris van de Nederlandse WKK Groepsbeleid, voorzitter van de Ecology Group van Euro Heat & Power en lid van de WKK-Quality Group van Eurelectric. In Nederland is hij de architect van de WKK-certificatiesysteem in dit land.

Oprichter en Direcor van Europa’s Energy Point
Hans opgericht Europa’s Energy Point op 1 november 2003 en is hij algemeen directeur van dit bedrijf. Lid van

– COGEN Europe Brussels
– Euroheat & Power Brussel
– NWV (Nederlandse Waterstof Vereniging)
– TEG (Technical Economical Society) Arnhem
– Kring wk Ingenieurs (Society of warmtekrachtkoppeling Engineers)

– COGEN Europe Brussels
– Euroheat & Power Brussels
– NWV (Dutch Hydrogen Association)
– TEG (Technical Economical Society) Arnhem
– Kring wk ingenieurs (Society of Combined Heat and Power Engineers)